Voor een toelichting op de programmapunten, vraag de brochure aan.Dag 1 – Dinsdag 21 januari 2014

Uw bedrijfsstrategie en de relatie naar de inrichting van de shutdown(s)

Uw trainers:
Paul Casteleijn, Senior Turnaround Manager, Stork Technical Services
Eric Commeren, Principal Consultant, Stork Technical Services

08.45 Ontvangst met videofilm van een shutdown

09.00
Trainingsprogramma

 • Voorstellen trainers en deelnemers
 • Indeling dagen en onderdelen
 • Inbreng eigen ervaringen en vragen
 • Gebruik interactieve informatiemiddelen

De eerste indruk van een shutdown

 • Kenmerken van een shutdown
 • Welke werkzaamheden worden er uitgevoerd?
 • Welke fases zitten er in een shutdown aanpak?
 • Verschil tussen een shutdown en een project
 • Eisen aan een professionele shutdown

Asset Management – een introductie

 • Wat is asset management?
 • Bedrijfsstrategieën en Asset Management
 • Praktische vertaling naar de bedrijfsuitvoering

Shutdowns & Asset Management

 • Relatie tussen shutdowns en asset management
 • Noodzaak van shutdowns
 • Bedrijfsvoering en shutdown doelstellingen

Oefening: De invloed van een shutdown op uw bedrijfsperformance

12.30
Lunch

13.00
Initiatie van een shutdown

 • Uitvoering van de shutdownorganisatie: waarom en wanneer?
 • Waar dient u rekening mee te houden
 • Budget en tijdspad voor de shutdown
 • Met welke partijen gaat u samenwerken?

Oefening: Hoe ziet uw optimale shutdownorganisatie eruit?

 Shutdown organisatiemodellen

 • Hoe bepaalt u hoe uw shutdown organisatie er uit ziet?
 • Wat gaat u zelf doen en wat besteed u uit?
 • Contractormodellen
 • Participatie van een (engineering) projectorganisatie in het shutdown team
 • Mogelijkheden en valkuilen

Shutdown organisatie-inrichting

 • Hoe wordt uw gekozen organisatiemodel praktisch werkzaam?
 • Rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokkenen
 • Inrichting van de onderliggende werkprocessen
 • Shutdown handboek
 • Teamwerk en teambuilding

Oefening: Bouw een ‘obelisk’, wat zijn de doelstellingen/ criteria voor een succesvol team?

16.30
Afsluiting


Voor een toelichting op de programmapunten, vraag de brochure aan.Dag 2 – Woensdag 22 januari 2014

Voorbereidingen voor de inrichting en de uitvoering van uw shutdown

Uw trainers :
Paul Casteleijn, Senior Turnaround Manager, Stork Technical Services
Eric Commeren, Principal Consultant, Stork Technical Services
Henk van der Heide, Shutdown Manager, Stork Technical Services

08.45
Ontvangst

09.00
ICT -hulpmiddelen

 • Uw shutdown organisatie ondersteunen door ICT-middelen
 • Waar moet u op letten, welke keuzes kunt u maken?
 • Shutdown ICT-middelen in uw bestaande bedrijfs ICT-middelen passen
 • Hoe dragen ICT-middelen bij aan uw shutdown kennismanagement?

Plannen van een shutdown

 • Het doel van plannen
 • Verschillende type plannen en bijbehorende detail niveaus
 • Planning structuren
 • Hoe bewaakt u de voortgang van de totale shutdown doorloop?

De techniek van plannen – een inleiding

 • Welke planningstechnieken worden gebruikt?
 • Met welke basisbegrippen wordt gewerkt?
 • Een planning opzetten
 • Hoe krijgt u het kritische pad?
 • Resources levellen?

Oefening: Het kritische pad

12.30
Lunch

13.00
Scope management

 • Welke shutdown werkzaamheden worden herkend?
 • Een scope samenstellen en items verzamelen
 • Uitwerking naar technische opdracht omschrijving
 • Scope selectie cq. gatekeeping
 • Wat is scope freezing?

Oefening: Uitvoeren van een stop item

Werkvoorbereiding

 • Wat is werkvoorbereiding?
 • Wat is een plankaart?
 • Werkontledingen en bijbehorende resources
 • Omgaan met materialen en materieel
 • Detailleringsgraad

Oefening: Voorbereiden van een scope item

16:30
Afsluiting


Voor een toelichting op de programmapunten, vraag de brochure aan.Dag 3 – Dinsdag 28 januari 2014

Voorbereiden en uitvoeren van een shutdown

Uw trainers :
Paul Casteleijn, Senior Turnaround Manager, Stork Technical Services
Eric Commeren, Principal Consultant, Stork Technical Services

08.45 Ontvangst09.00 Inkoop van diensten, materiaal en materieel

 • Verschillende stappen in het inkoopproces
 • Contractor(diensten) selectie
 • Waar moet u allemaal aan denken met de inhoudgeving van een contract?
 • Inkoop van diensten, materiaal en materieel

Budget & Cost control

 • Verschillende fases in budgettering
 • Hoe komt u tot een budget?
 • Het gebruik van unit rates in budgetopbouw en kostencontrole
 • Hoe volgt u de kosten op?

Facilities en Utilities

 • Hoe richt u uw shutdown locatieplan in?
 • Praktische zaken waar u rekening mee dient te houden
 • Welke huisvesting heeft u nodig?
 • E-voedingen, verlichtingen en afvalvoorzieningen

12.30
Lunch

13.00
Veiligheid

 • Totstandkoming van het definitieve veiligheidsplan
 • Diverse methodieken van risico analyses, vergunningen, Taak Risico Analyses (TRA), Laatste Minuut Risico Analyses (LMRA)
 • Toegangsbeleid en de inzet van vele verschillende nationaliteiten
 • Hoe handhaaft u de veiligheid tijdens de uitvoering van uw shutdown?

Oefening: Maak een praktische Taak Risico Analyse (TRA)

Planning van de uitvoering

 • Hoe maakt u een integrale planning?
 • Rapportage vormen binnen de stopuitvoering
 • Verschil tussen dynamische en statische planning
 • Hoe bewaakt u de voortgang?


Uitvoering & opvolging

 • Pre- en postdown periode van de shutdown zo effectief mogelijk benutten
 • Hoe superviseert u de (de)commissioning en veiligstelling?
 • De kwaliteit waarborgen van uitvoering van de werkzaamheden
 • Communicatie tijdens de shutdown met alle betrokkenen
 • Kostenbeheersing en voorkomen van budgetoverschrijding
 • Hoe verloopt de overdracht van werkzaamheden en hoe start u weer op?
 • De essentiële rol van de productie tijdens de uitvoering van de shutdown

Oefening: Een stopvoortgangsvergadering

16:30
Afsluiting


Voor een toelichting op de programmapunten, vraag de brochure aan.Dag 4 – Woensdag 29 januari 2014

Kwaliteitsmanagement en het evalueren van uw shutdown

Uw trainers :
Paul Casteleijn, Senior Turnaround Manager, Stork Technical Services
Eric Commeren, Principal Consultant, Stork Technical Services

08.45
Ontvangst

09.00
Kleine shutdowns

 • Hoe gebruikt u uw opgedane kennis voor kleine shutdowns?
 • Kleine shutdowns organiseren naast uw reguliere onderhoudswerkzaamheden?
 • Multi uitvoerings- en shutdown management; valkuilen en mogelijkheden
 • ICT middelen inpassen bij kleine shutdowns

Discussie: bespreking ingebrachte ervaringen en casussen

Kwaliteit- en risicomanagement

 • Wat is kwaliteit- en risicomanagement?
 • Relatie tussen kwaliteit- en risicomanagement en de voorbereiding en uitvoering van shutdowns
 • Controle mogelijkheden inbouwen om de risico’s te beperken/ elimineren
 • Verschillende uitvoeringen van reviews

12.30
Lunch

13.00
Evaluatie van een shutdown

 • Hoe organiseert u de evaluatie en welke onderwerpen worden geëvalueerd?
 • Doelstellingen van de shutdown en evalueren hiervan
 • De opgedane kennis borgen

Mogelijkheden van benchmarking van shutdowns

 • Wat is benchmarking en wat kunt u er mee doen?
 • Benchmarking achteraf
 • Benchmarking gebruiken in de toekomst

 

 

Oefening: Spelen met benchmarking getallen

Toekomstige ontwikkelingen in shutdowns

 • Bedrijfsstrategie en shutdowns
 • Installaties en shutdowns
 • Organisatiemodellen en shutdowns
 • ICT middelen en shutdowns
 • De (schaarse) medewerker en shutdowns


16.30
Afsluiting


Voor een toelichting op de programmapunten, vraag de brochure aan.


Contact

Heeft u een vraag over onze trainingen en conferenties, vul dan het contactformulier in of bel ons:

020 - 580 54 00

 

Informatie

Locatie
Data
Prijs
 • 23603 keer bekeken