Home > Thema's > Industry > Industrieel Shutdown Management

Voor een toelichting op de programmapunten, vraag de brochure aan.Dag 1 – Dinsdag 21 januari 2014

Uw bedrijfsstrategie en de relatie naar de inrichting van de shutdown(s)

Uw trainers:
Paul Casteleijn, Senior Turnaround Manager, Stork Technical Services
Eric Commeren, Principal Consultant, Stork Technical Services

08.45 Ontvangst met videofilm van een shutdown

09.00
Trainingsprogramma

 • Voorstellen trainers en deelnemers
 • Indeling dagen en onderdelen
 • Inbreng eigen ervaringen en vragen
 • Gebruik interactieve informatiemiddelen

De eerste indruk van een shutdown

 • Kenmerken van een shutdown
 • Welke werkzaamheden worden er uitgevoerd?
 • Welke fases zitten er in een shutdown aanpak?
 • Verschil tussen een shutdown en een project
 • Eisen aan een professionele shutdown

Asset Management – een introductie

 • Wat is asset management?
 • Bedrijfsstrategieën en Asset Management
 • Praktische vertaling naar de bedrijfsuitvoering

Shutdowns & Asset Management

 • Relatie tussen shutdowns en asset management
 • Noodzaak van shutdowns
 • Bedrijfsvoering en shutdown doelstellingen

Oefening: De invloed van een shutdown op uw bedrijfsperformance

12.30
Lunch

13.00
Initiatie van een shutdown

 • Uitvoering van de shutdownorganisatie: waarom en wanneer?
 • Waar dient u rekening mee te houden
 • Budget en tijdspad voor de shutdown
 • Met welke partijen gaat u samenwerken?

Oefening: Hoe ziet uw optimale shutdownorganisatie eruit?

 Shutdown organisatiemodellen

 • Hoe bepaalt u hoe uw shutdown organisatie er uit ziet?
 • Wat gaat u zelf doen en wat besteed u uit?
 • Contractormodellen
 • Participatie van een (engineering) projectorganisatie in het shutdown team
 • Mogelijkheden en valkuilen

Shutdown organisatie-inrichting

 • Hoe wordt uw gekozen organisatiemodel praktisch werkzaam?
 • Rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokkenen
 • Inrichting van de onderliggende werkprocessen
 • Shutdown handboek
 • Teamwerk en teambuilding

Oefening: Bouw een ‘obelisk’, wat zijn de doelstellingen/ criteria voor een succesvol team?

16.30
Afsluiting


Voor een toelichting op de programmapunten, vraag de brochure aan.Dag 2 – Woensdag 22 januari 2014

Voorbereidingen voor de inrichting en de uitvoering van uw shutdown

Uw trainers :
Paul Casteleijn, Senior Turnaround Manager, Stork Technical Services
Eric Commeren, Principal Consultant, Stork Technical Services
Henk van der Heide, Shutdown Manager, Stork Technical Services

08.45
Ontvangst

09.00
ICT -hulpmiddelen

 • Uw shutdown organisatie ondersteunen door ICT-middelen
 • Waar moet u op letten, welke keuzes kunt u maken?
 • Shutdown ICT-middelen in uw bestaande bedrijfs ICT-middelen passen
 • Hoe dragen ICT-middelen bij aan uw shutdown kennismanagement?

Plannen van een shutdown

 • Het doel van plannen
 • Verschillende type plannen en bijbehorende detail niveaus
 • Planning structuren
 • Hoe bewaakt u de voortgang van de totale shutdown doorloop?

De techniek van plannen – een inleiding

 • Welke planningstechnieken worden gebruikt?
 • Met welke basisbegrippen wordt gewerkt?
 • Een planning opzetten
 • Hoe krijgt u het kritische pad?
 • Resources levellen?

Oefening: Het kritische pad

12.30
Lunch

13.00
Scope management

 • Welke shutdown werkzaamheden worden herkend?
 • Een scope samenstellen en items verzamelen
 • Uitwerking naar technische opdracht omschrijving
 • Scope selectie cq. gatekeeping
 • Wat is scope freezing?

Oefening: Uitvoeren van een stop item

Werkvoorbereiding

 • Wat is werkvoorbereiding?
 • Wat is een plankaart?
 • Werkontledingen en bijbehorende resources
 • Omgaan met materialen en materieel
 • Detailleringsgraad

Oefening: Voorbereiden van een scope item

16:30
Afsluiting


Voor een toelichting op de programmapunten, vraag de brochure aan.Dag 3 – Dinsdag 28 januari 2014

Voorbereiden en uitvoeren van een shutdown

Uw trainers :
Paul Casteleijn, Senior Turnaround Manager, Stork Technical Services
Eric Commeren, Principal Consultant, Stork Technical Services

08.45 Ontvangst09.00 Inkoop van diensten, materiaal en materieel

 • Verschillende stappen in het inkoopproces
 • Contractor(diensten) selectie
 • Waar moet u allemaal aan denken met de inhoudgeving van een contract?
 • Inkoop van diensten, materiaal en materieel

Budget & Cost control

 • Verschillende fases in budgettering
 • Hoe komt u tot een budget?
 • Het gebruik van unit rates in budgetopbouw en kostencontrole
 • Hoe volgt u de kosten op?

Facilities en Utilities

 • Hoe richt u uw shutdown locatieplan in?
 • Praktische zaken waar u rekening mee dient te houden
 • Welke huisvesting heeft u nodig?
 • E-voedingen, verlichtingen en afvalvoorzieningen

12.30
Lunch

13.00
Veiligheid

 • Totstandkoming van het definitieve veiligheidsplan
 • Diverse methodieken van risico analyses, vergunningen, Taak Risico Analyses (TRA), Laatste Minuut Risico Analyses (LMRA)
 • Toegangsbeleid en de inzet van vele verschillende nationaliteiten
 • Hoe handhaaft u de veiligheid tijdens de uitvoering van uw shutdown?

Oefening: Maak een praktische Taak Risico Analyse (TRA)

Planning van de uitvoering

 • Hoe maakt u een integrale planning?
 • Rapportage vormen binnen de stopuitvoering
 • Verschil tussen dynamische en statische planning
 • Hoe bewaakt u de voortgang?


Uitvoering & opvolging

 • Pre- en postdown periode van de shutdown zo effectief mogelijk benutten
 • Hoe superviseert u de (de)commissioning en veiligstelling?
 • De kwaliteit waarborgen van uitvoering van de werkzaamheden
 • Communicatie tijdens de shutdown met alle betrokkenen
 • Kostenbeheersing en voorkomen van budgetoverschrijding
 • Hoe verloopt de overdracht van werkzaamheden en hoe start u weer op?
 • De essentiële rol van de productie tijdens de uitvoering van de shutdown

Oefening: Een stopvoortgangsvergadering

16:30
Afsluiting


Voor een toelichting op de programmapunten, vraag de brochure aan.Dag 4 – Woensdag 29 januari 2014

Kwaliteitsmanagement en het evalueren van uw shutdown

Uw trainers :
Paul Casteleijn, Senior Turnaround Manager, Stork Technical Services
Eric Commeren, Principal Consultant, Stork Technical Services

08.45
Ontvangst

09.00
Kleine shutdowns

 • Hoe gebruikt u uw opgedane kennis voor kleine shutdowns?
 • Kleine shutdowns organiseren naast uw reguliere onderhoudswerkzaamheden?
 • Multi uitvoerings- en shutdown management; valkuilen en mogelijkheden
 • ICT middelen inpassen bij kleine shutdowns

Discussie: bespreking ingebrachte ervaringen en casussen

Kwaliteit- en risicomanagement

 • Wat is kwaliteit- en risicomanagement?
 • Relatie tussen kwaliteit- en risicomanagement en de voorbereiding en uitvoering van shutdowns
 • Controle mogelijkheden inbouwen om de risico’s te beperken/ elimineren
 • Verschillende uitvoeringen van reviews

12.30
Lunch

13.00
Evaluatie van een shutdown

 • Hoe organiseert u de evaluatie en welke onderwerpen worden geëvalueerd?
 • Doelstellingen van de shutdown en evalueren hiervan
 • De opgedane kennis borgen

Mogelijkheden van benchmarking van shutdowns

 • Wat is benchmarking en wat kunt u er mee doen?
 • Benchmarking achteraf
 • Benchmarking gebruiken in de toekomst

 

 

Oefening: Spelen met benchmarking getallen

Toekomstige ontwikkelingen in shutdowns

 • Bedrijfsstrategie en shutdowns
 • Installaties en shutdowns
 • Organisatiemodellen en shutdowns
 • ICT middelen en shutdowns
 • De (schaarse) medewerker en shutdowns


16.30
Afsluiting


Voor een toelichting op de programmapunten, vraag de brochure aan.


Contact

Wilt u meer inhoudelijke informatie over deze opleiding? Neem dan contact op met opleidingsadviseur Peter Moltmaker: p.moltmaker@iir.nl

020 - 580 54 62

 

Informatie

Locatie Hotel Princeville, Breda
Data 10 t/m 19 maart 2015
Prijs vanaf € 2499
Aanmelden Reserveren Brochure aanvragen
 • 9507 keer bekeken

Reacties

"De training vond ik een eye-opener voor wat ik al jaren doe, maar nu in een totaalpakket''

''Een training door kundige professionals met actuele praktijkervaring.''

''Uitstekend passend bij de praktijk, gevarieerd en leerzaam.''

''Leerzaam, en ook toepasbaar voor de huidige werkomgeving. Handig voor toekomst en wellicht grotere stops!"